ی          ی ی یی ( ) ی ی ی ی 09113710096          

 

ی ی ی ی ی ی   ی ی.

ی یی ی Ș (Ș ) ی ی

یی ی ی ی یی Ș

ی ѐ ی ی (Ϙ ی ) . ی ی یی

јی ѐ یی ی ǐیی

ی یی ȁی.

: 09113710096

Wushu Sifu Abolfazl Piri
Mobile: (+98) 911 371 0096

( ) .