مقررات
HUNGAR.ORG
مقررات دسته بندی مقررات سبد شما راهنما مقررات علـاقه ها مقررات سلـامـ! یا
مقررات
ارتباط با ما درباره ما راهنما بازگشت به سایت هونگ گار
ابتدا
 
مقررات

فروشنده: فروشگاه هونگ گار به نشانی: hungar.org

خریدار: فرد حقیقی یا حقوقی ارسال کننده فرمـ سفارشات

1. فروشنده متعهد میگردد از اطلـاعات شخصی و فردی خریدار، در حد اختیار و توان مراقبت کرده و این اطلـاعات را کاملـاً محرمانه تلقی نماید و به هیچ فرد حقیقی و یا حقوقی مگر با مجوز رسمی و قانونی ارائه نکند.

2.  فروشنده موظف است اطلـاعات دقیقی از کالـا را در اختیار خریدار قرار دهد.

3. فروشنده موظف است کالـا سالمـ را برابر با آنچه معرفی شده برای خریدار ارسال کند. در صورت ارسال کالـا با استفاده از شبکه پستی کشور، فروشنده مسئولیتی در قبال آسیب دیدن کالـا به دلیل جا به جایی نادرست توسط شرکت پست ندارد.

4. فروشنده موظف است پس از دریافت فرمـ و تائید، کالـا خریداری شده را آماده و در بسته بندی مناسب به دست خریدار برساند.

5. فروشنده میتواند بنا به انتخاب و به هر دلیلی سفارشات را لغو کند و از ارسال کالـا خودداری کند. بدیهی است در صورت نیاز، هماهنگی‌ هـای بعدی میبایست توسط فروشنده و خریدار انجامـ پذیرد.

6. خریدار موظف است اطلـاعات دقیقی را برای دریافت کالـا از طریق پست در اختیار فروشنده قرار دهد.




درباره ما

ارتباط با ما

درباره ما

مقررات

شبکه های اجتماعی

مقررات کانال تلگرامـ

مقررات اینستاگرامـ

كلیه حقوق وب سایت فوق محفوظ است.
09113710096
مقررات